Kehitystö ry

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen. Yhdistyksen tavoitteena on tieteelliseen ajatteluun tukeutuen edistää ja kehittää ihmisten hyvinvointia, kykyä hahmottaa sitä, mitä he haluavat elämältään sekä kykyä saavuttaa sen, mitä he haluavat elämältään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muunmuassa:

 • Julkaisee tarkoitukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta popularisoivia sekä muita artikkeleita ja kirjoituksia
 • Järjestää työpajoja, lukupiirejä, kursseja, tapaamisia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • Pyrkii kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti kehittämään omaa toimintaansa
 • Tekee yhteistyötä muiden yhdistyksen tarkoitusta tukevien toimijoiden kanssa
 • Järjestää ja toteuttaa myös muuta yleishyödyllistä yhdistyksen hengen mukaista toimintaa

Hallitus 2021

 • Antti Vähäkotamäki, puheenjohtaja
 • Kaj Sotala, varapuheenjohtaja
 • Katja Lampinen, rahastonhoitaja
 • Katja Herneaho, sihteeri
 • Kirsi Koivuholma
 • Touko Kuusi
 • Tuukka Sarvi, varajäsen