Kehitystö ry rekisteriselosteet

Kehitystö ry rekisteriselosteet

Tällä sivulla on koottuna Kehitystö ry:n ylläpitämien henkilötietorekisterien rekisteriselosteet. Rekisteriselosteen viimeisin päivityspäivä on merkitty rekisteriselosteen otsikkoon.

Kehitystö ry jäsenrekisterin rekisteriseloste 9.4.2019

Kehitystö ry ylläpitää jäsenrekisteriä, johon tallennetaan jäsenen nimi, sähköpostiosoite, kotikunta ja tiedot jäsenen suorittamista jäsenmaksuista.

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen.

Jäsenrekisterille on luotu erillinen kansio Google Driveen ja palvelussa siihen pääsee käsiksi ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

Jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä viimeistään vuoden päästä ensimmäisestä päivästä, jona henkilö ei enää ole yhdistyksen jäsen.

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin vastaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja osoitteessa kehitysto@gmail.com

Holvi-palvelun transaktiorekisterin rekisteriseloste 9.4.2019

Kehitystö ry käyttää jäsenmaksujen keräämiseen ja tapahtumien yhteydessä kerättävien maksujen ja lahjoitusten rekisteröimiseen Holvi Payment Services Ltd:n ylläpitämää Holvi-palvelua. Palvelu säilöö sen kautta tehtyjen transaktioiden yhteyteen käyttäjän sille lähettämät tiedot, jotka saattavat sisältää henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin.

Transaktiotietojen yhdeydessä kerättyjä tietoja käytetään sekä jäsenrekisterin ylläpitämiseen että rahansiirtoon liittyvään tapahtumaan liittyvistä asioista viestimiseen. Tietoja käsitellään myös kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseksi Google Drivessä. Muuhun käyttöön tietoja ei luovuteta.

Holvi-palvelussa olevaan rekisteriin ja tietojen käsittelyyn varattuun Google Drive-kansioon pääsee käsiksi palveluissa ainoastaan yhdistyksen hallitus sekä sen toiminnantarjastajat ja varatoiminnantarjastajat.

Holvi-palveluun tallennetut tiedot poistetaan kun niitä ei enää käytetä yhdistyksen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin vastaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja osoitteessa kehitysto@gmail.com